Serenity IEO Sistemkoin’de Başladı | Serenity IEO Started

By Temmuz 13, 2019Temmuz 19th, 2019IEO

Serenity IEO Sistemkoin’de başladı. Serenity (SET) token satın almak için https://sistemkoin.com/ieo/token/SET adresini ziyaret edebilirsiniz.

Serenity Projesi Hakkında

Serenity, her hanenin organik olarak yenilenebilir enerji üretimi ve depolama kabiliyetine sahip olduğu, dağıtılmış şebekeye bağlı küçük ölçekli bir enerji üreticisi olan ve teşvikler ve ödüller yoluyla gezegen dostu davranışları paraya dönüştüren ortak bir ekonominin bir parçası olarak sürdürülebilir bir dünya hedefler.

Enerji sektörü, az sayıda “büyük ölçekli” enerji tedarikçisiyle (hidro, kömür, gaz ve nükleer) merkezi bir yapıdan, güneş ve rüzgar gibi merkezi olmayan bir Dağıtılmış Enerji Kaynakları (DER) senaryosuna geçişle karşı karşıyadır.

Serenity, kontrol ve şeffaflığı getirerek geleneksel sistemler tarafından ihmal edilmiş kişiler için çözümler sunuyor. Bu kişilere bu hizmetler ile etkileşim içinde olma olanağı sağlıyor.

Serenity IEO has started on Sistemkoin. You can visit https://sistemkoin.com/ieo/token/SET to buy Serenity (SET) token.

About Serenity Project

Serenity aims a sustainable world in which every household has the ability to produce and store renewable energy. Encourages planet-friendly behaviors and turn these to an income.

Today, the energy sector is facing a transition from a centralized system to a distributed system. Centralized energy sources such as coal, gas and nuclear are rapidly being replaced by distributed energy sources such as solar and wind.

By bringing control and transparency to energy production, Serenity brings renewable energy sources to the masses who neglected by the traditional system.

Leave a Reply