proof of work nedir

Proof of Work ve Proof of Stake, blockchaine yeni blok eklenme sürecinde rol alan iki farklı algoritmadır. Proof of Work algoritmasında madenciler, bir sonraki bloğa geçebilmek ve bloğu oluşturan olmak için sürekli olarak hash işlemi gerçekleştirirler. Proof of Stake algoritmasında ise, bloğu oluşturan olmak için elde tutulan coin miktarı gibi birtakım faktörler etkilidir. Proof of Work’de bloklar kazılır iken; Proof of Stake’de oluşturulur.

Proof of Work (PoW) Nedir?

Proof of Work (İş İspatı), hazır bir bloğun blockchaine eklenmesi için çözülmesi gereken bir problemin söz konusu olduğu bir algoritmadır. Bu problemi hash olarak düşünebiliriz. Uygun bir hash bulabilmek için de birçok deneme yapmak gerekir. Kısaca madenciler, bir sonraki bloğa ulaşabilmek için karmaşık problemler çözmede birbirleri ile yarışırlar.

Bu süreç şunları içerir: Öncelikle, bir blok haline getirilecek işlemler belirlenir. Daha sonra bu işlemler ile kök ağacına ulaşılır. Bu değer, bir önceki bloğun hashi ve nonce değerini kullanarak bloğun başlığı oluşturulur. Blok başlığının hashi alınır ve uygun bir değere ulaşmaya çalışılır. Eğer uygun bir değere ulaşılmış ise, blok zincire eklenir ve yeni bloğun bilgisi ağdaki diğer kullanıcılar ile paylaşılır. Diğer tüm madenciler de çözümü doğrular.

Proof of Stake (PoS) nedir?

Proof of Stake (Hisse İspatı), Proof of Work algoritmasının sorunlarını çözmek için ortaya atılmış bir algoritmadır. Blok eklenme sürecinde yer alacak node’u belirlemek için kullanılır. Proof of Stake algoritması, bir sonraki bloğu oluşturacak olan node’u belirlemek için birtakım faktörler kullanır. Bunlar node’un sahip olduğu coin miktarı, hisse yaşı ve rastlantısallık olarak açıklanabilir.

Proof of Stake algoritmasında, blok oluşturmak isteyen kullanıcılar bir miktar coini ağ içerisinde tutarlar. Kullanıcılar sahip oldukları coin miktarını artırdıkça node seçilme şansını artırırlar. Bu haliyle yöntemin en çok coine sahip olan kullanıcılara ayrıcalık tanıdığı gibi bir risk barındırdığı düşünülebilir. Ancak sistem, bu durumun önüne geçmek için yukarıda da bahsedildiği gibi “coin yaşı” ve “rastgele blok seçimi” faktörlerini seçime dahil eder.

Leave a Reply