dobuy is a brand of MARIA GROUP INTERNATIONAL widely known as MGI, an internationally reputed business group with registered offices, manufacturing units, trading units and associate partners in different parts of the world including Middle East, Europe, India, Hong Kong, China, South Korea, Singapore, Japan, UK, USA, Mauritius, Madagascar and other parts of Africa. MGI has associated with leading global Financial, Legal, IT, Fintech and Blockchain organizations to make dobuy a real-time usable Digital Platform created innovatively to utilize blockchain technology and the underlying philosophy of peer to peer transaction to facilitate financial transactions within and between nations. With AI-supported software and banking solutions dobuy solves the problems that conventional payment systems are currently unable to solve.

MGI aims at connecting and empowering the global community through dobuy. It is mission to change all the existing theories of traditional payment systems to the touch of a finger-tip with a secure, safe, user-friendly and above all globally acceptable digital currency. We are out to increase the accessibility of global financial systems in both developing and developed countries. In these regions, dobuy will contribute to the sustainable growth of tourism industry, remittances, micropayments, and international trade of small and medium-sized enterprises (SME’s).

MGI have diversified business operations and interests like equity funding, sovereign guarantee based infra- structure capital funding, real estates, constructions, electronics & electrical products manufacturing, international commodities trade, gold & diamonds mining & trading, farming & plantations, food supplies trading, social welfare etc., with offices, manufacturing units and associate partners in different countries.

dobuy Community: Users, Financial Institutions and Enterprises (SME’s) that use dobuy

Maria Group International: The company providing a solid backing for the dobuy Infrastructure

MGI Initiative: The international non-profit initiative behind dobuyLedger

MGI is the company behind the initial platforms on top of dobuyLedger, the first being the DobuyLocal exchange. DobuyChain offers documentation about the standard API for FI’s to use the platforms. dobuyChain will not launch local exchanges independently, but only in conjunction with local FI’s as the partnered FI’s are more acquainted with the local culture, rules and regulations. dobuyChain uses the dobuyAPI to connect the developed platforms with dobuyLedger and use the functionality. dobuyChain sets the fee and revenue structures for clients to use the platforms. For example, a license model for partnered FI’s to use the exchange functionality of a dobuyExchange.

dobuyChain may also offer transaction-based revenue models around the dobuyAPI or charge FI’s onboarding fees to connect with Platforms, dobuyLedger or other parts of the dobuy software stack.

You can join dobuy IEO on Sistemkoin until Jan 31. You can visit dobuy website for detailed information.

Kolay ve Güvenilir Finansal İşlemler: dobuy IEO başladı!

MGI olarak bilinen MARIA GROUP INTERNATIONAL’ın bir markası olan dobuy, kayıtlı ofisleri, üretim ve ticaret birimleri, Orta Doğu, Avrupa, Hindistan, Hong Kong, Çin, Güney Kore, Singapur, Japonya, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Mauritius, Madagaskar ve Afrika’nın diğer bölgelerindeki ortaklarıyla uluslararası üne sahip bir iş grubudur.

MGI, dobuy’ı gerçek zamanlı, kullanışlı ve blokzincir teknolojisinden yararlanan; altında yatan eşler arası işlem felsefesi ile hem bölgesel hem de uluslararası finansal işlemleri kolaylaştırmak için yenilikçi bir şekilde yaratılmış dijital bir platform haline getirmek için önde gelen global finans, hukuk, IT, fintech ve blokzincir organizasyonlarıyla iş birliği kurmuştur. AI destekli yazılım ve bankacılık çözümleriyle dobuy, geleneksel ödeme sistemlerinin şu anda çözemediği sorunları çözebilmektedir.

MGI, global topluluğu dobuy aracılığıyla birbirine bağlamayı ve güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Geleneksel ödeme sistemlerinin mevcut tüm pratiklerini güvenli, güvenilir, kullanıcı dostu ve her şeyden önce global çapta kabul görmüş bir dijital para aracılığıyla değiştirmeyi kendine misyon edinmiştir. Hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerde küresel finansal sistemlerin erişilebilirliğini artırma yönünde çaba göstermektedir. Bu bölgelerde dobuy, turizm endüstrisinin sürdürülebilir büyümesine, havale, mikro ödemeler ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) uluslararası ticaretine katkıda bulunacaktır.

MGI, ofisleri, üretim birimleri ve farklı ülkelerden iş ortakları ile özkaynak finansmanı, egemen garantiye dayalı altyapı yatırım fonu, gayrimenkuller, inşaatlar, elektronik ve elektrik ürünleri imalatı, uluslararası emtia ticareti, altın ve elmas madenciliği ve ticareti, tarım ve tarlalar, gıda malzemeleri ticareti gibi birçok farklı iş koluna ve ilgi alanına sahiptir.

dobuy Topluluğu: dobuy’ı kullanan kullanıcılar, finansal kurumlar ve girişimler

Maria Group International: dobuy altyapısını sağlayan şirket

MGI Girişimi: dobuyLedger’ın arkasında olan ve kar amacı gütmeyen uluslararası girişim

MGI, dobuyLedger’ın öne çıktığı ve ilki DobuyLocal borsası olan platformların arkasındaki şirkettir. DobuyChain, FI’ların platformları kullanması için standart API hakkında belgeler sunar. dobuyChain, ortak FI’lar yerel kültür, kural ve düzenlemeler hakkında daha fazla bilgi sahibi olduğu için yalnızca yerel FI’lar ile birlikte olacak, yerel borsalardan bağımsız olmayacaktır.  dobuyChain, dobuyLedger ve onun fonksiyonları ile gelişmiş platformlara bağlanmak için dobuyAPI’yi kullanır. dobuyChain, müşterilerin platformları kullanması için ücret ve gelir yapılarını belirler. Örneğin, ortak FI’ların dobuyExchange’in takas işlevini kullanması için bir lisans modeli.

dobuyChain ayrıca dobuyAPI hakkında işlem tabanlı gelir modelleri sunabilir veya FI’ın platformlara, dobuyLedger veya diğer dobuy uygulamalarına bağlanırken uygulanan komisyonları talep edebilir.

dobuy IEO’ya 31 Ocak tarihine kadar Sistemkoin üzerinden katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için dobuy websitesini ziyaret edebilirsiniz.

Leave a Reply