Basic Tips for Computer Security

Although computer security seems to be a technical and complex issue, it is actually very simple. Here are the basic security tips for your computer:

1. Keep your software updated.

Always install software updates for your devices. Turn on “Automatic Updates” for your opeating system. Prefer browsers that receive frequent security updates, such as Chrome or Firefox.

2. Be cautious of phishing threats.

Phishing scams are often carried out via e-mail, phone and social media sites. Be wary of suspicious emails, phone calls, and social media posts.

3. Use unique and strong passwords.

Use passwords for your computers, tablets, or mobile phones. Create long passwords (20 characters or more). Change your passwords every 3 months. Do not share or write down your passwords.

4. Do not leave your devices unattended.

Use passwords for your computers, tablets, or mobile phones. Lock these devices when you are not using them so that no one else can use. Be sure to keep your flash drives, hard drives etc. locked.

5. Protect your sensitive data.

Keep sensitive data, such as credit cards and health information, off of workplaces, laptops and mobile devices.

Bilgisayar Güvenliği İçin Temel İpuçları

Bilgisayar güvenliği teknik ve karmaşık bir konu gibi görünse de aslında çok basittir. İşte bilgisayarınız için temel güvenlik ipuçları:

1.Yazılımınızı güncel tutun.

Cihazlarınızın yazılım güncellemelerini her zaman yükleyin. İşletim sisteminizin “Otomatik Güncellemeler”ini açın. Chrome veya Firefox gibi sık güvenlik güncellemeleri alan tarayıcıları tercih edin.

2. Kimlik-avı tehditlerine karşı dikkatli olun.

Kimlik-avı dolandırıcılıkları sıklıkla e-posta, telefon ve sosyal medya siteleri yoluyla gerçekleştirilir. Şüpheli e-postalara, telefon görüşmelerine ve sosyal medya gönderilerine karşı dikkatli olun.

3. Benzersiz ve güçlü şifreler kullanın.

Aynı şifreyi asla birden fazla site için kullanmayın. Uzun şifreler oluşturun (20 karakter veya daha fazla). Şifrelerinizi 3 ayda bir yenileyin. Şifrelerinizi paylaşmayın veya bir yere yazmayın.

4. Cihazlarınızı gözetimsiz bırakmayın.

Bilgisayarlarınızı, tabletlerinizi veya telefonunuz için şifreler kullanın. Bu cihazları kullanmadığınızda başka birinin kullanmaması için kilitleyin. Flash belleklerinizi, hard disklerinizi şifreli tuttuğunuzdan emin olun.

5. Hassas bilgilerinizi koruyun.

Kredi kartı, sağlık bilgileri gibi hassas bilgileri ofis gibi ortak kullanım alanlarından, dizüstü ve mobil cihazlardan uzak tutun.

Leave a Reply